0 of 0 dla ""

Sweco zaprojektuje przebudowę drogi z Żywca do granicy ze Słowacją

Opublikowano: 27/06/2024

Sweco Polska podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkim w Katowicach na wykonanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 945 od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Handlową w miejscowości Żywiec do granicy państwa” o długości 24 km. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej trasie.

Umowa

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie kompletnego programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania, na podstawie którego możliwe będzie zlecenie robót budowlanych w trybie „projektuj i buduj”. W zakresie usług znajduje się także pomiar ruchu, badania podłoża gruntowego oraz inwentaryzacja zieleni.

Obecny stan dróg w planowanym obszarze jest zły lub krytyczny, a spora część dróg lokalnych zbyt wąska, co przekłada się na utrudnienia w dostępie do drogi wojewódzkiej.

Projekt ma uwzględnić poprawę jakości dróg poprzez: ujednolicenie szerokości jezdni do 7 metrów, przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony, wzmocnienie podłoża gruntowego, korektę geometrii i przebudowę skrzyżowań, przebudowę chodników i ścieżek rowerowych oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w miejscach, gdzie będzie to zasadne. W projekcie ma również zostać uwzględniona możliwość przebudowy zatok autobusowych z montażem wiat oraz dobudowę zatok także w innych miejscach.

Projekt zakładać będzie także możliwość przebudowy przepustów i mostów. Zostaną zaproponowane rozwiązania dotyczące budowy nowego jednoprzęsłowego mostu nad potokiem Młynówka oraz rozbiórki trzyprzęsłowego zabytkowego mostu nad rzeką Koszarawa w Żywcu. W przypadku braku zgody konserwatora na usunięcie zabytkowego obiektu, rozważana będzie możliwość remontu mostu i budowy kładki pieszo-rowerowej obok niego. Analizowane będą ponadto możliwości dowiązania mostu w miejscowości Świnna, budowy nowego mostu w miejscowości Pewel Mała nad rzeką Koszarawa, budowy dwóch nowych jednoprzęsłowych mostów i remont jednego dwuprzęsłowego mostu w Jeleśni. W planowaniu uwzględniona będzie także budowa nowej przeprawy w Krzyżowej, w Korbielowie oraz remont dwóch przepraw w Korbielowie nad potokiem Buczynka i potokiem Glinna.

Termin realizacji zadania to 24 miesiące od daty podpisania umowy. Koszt przygotowania dokumentacji to 5 403 119 zł brutto.

Share via
Copy link