0 of 0 dla ""

Miasta są słabo przygotowane na ekstremalne warunki pogodowe

Wraz ze zmianami klimatu okresy występowania ekstremalnych warunków pogodowych mogą stać się coraz bardziej powszechne. Jednak wielu miastom brakuje zrównoważonej strategii, która uchroniłaby je przed tym zagrożeniem.

Według Europejskiej Agencji Środowiska EEA, globalne ocieplenie spowoduje, że anomalia pogodowe będą coraz częstsze i coraz silniejsze. Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w swoim najnowszym raporcie stwierdził, że potrzebne jest podwojenie wysiłków, aby ograniczyć globalne ocieplenie o 1,5 stopnia.

Wiele miast jest słabo przygotowanych na sprostanie ekstremalnym warunkom pogodowym, które mogą powodować poważne koszty społeczno-ekonomiczne. Według eksperta Vladimíra Mikule, Dyrektora Technicznego Sweco Hydroprojekt zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi musi zostać wprowadzone na wczesnym etapie planowania urbanistycznego.

“Jasno określona strategia może stworzyć warunki dla długoterminowego i zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi, zmniejszając tym samym wielkość szkód jakie mogą wywołać” – mówi Vladimíra Mikule.

Nowy raport Urban Insight firmy Sweco zawiera sugestie, w jaki sposób miasta o tak zwanej ”niebiesko-zielonej infrastrukturze” mogą pomóc w przygotowaniu się na przyszłe zmiany klimatu, zmniejszyć zanieczyszczenie wody opadowej i poprawić jakość życia mieszkańców. Podejście „niebiesko-zielone w infrastrukturze” obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem różnych środków bezpieczeństwa, służących zagospodarowaniu wód odpadowych z wykorzystaniem: zielonych dachów, pasów zieleni, rowów odwadniających, naturalnych terenów podmokłych, ogrodów deszczowych, suchych i mokrych zbiorników retencyjnych czy infiltracji w gruncie.

“Ogólnie rzecz biorąc, bardziej opłacalne jest wykonanie prac przygotowawczych i stworzenie długoterminowego zrównoważonego planu zarzadzania wodami opadowymi, niż poniesienie kosztów powodzi” – podsumowuje Vladimír Mikule.

O Urban Insight

Urban Insight opiera się na serii raportów wglądów napisanych przez ekspertów Sweco dotyczących różnych aspektów rozwoju miast z perspektywy obywatela. Przeczytaj raport tutaj.

Ekstremalne warunki pogodowe mogą stać się coraz powszechniejsze i potężniejsze

Ekstremalne warunki pogodowe mogą stać się coraz powszechniejsze i potężniejsze

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt:

Johnny Nylund, Head of Press, +46 (0)73 773 5189, johnny.nylund@sweco.se

 

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 15 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 16.9 mld SEK (1.8 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie.