0 of 0 dla ""

Nowości w Urban Insight! Zapoznaj się ze wskazówkami na zdekarbonizowaną przyszłość

Opublikowano: 23/01/2023

Nowy rok przyniósł pozytywne zmiany w międzynarodowej platformie wymiany wiedzy „Urban Insight by Sweco”, nowy raport mówiący o wykorzystaniu materiałów w infrastrukturze w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, a także nowego Lidera Projektu w Polsce.

Nowa strona

www.swecogroup.com/urban-insight

Sweco

Wypełniona praktycznymi informacjami – raportami, analizami trendów, projektami i wywiadami z ekspertami. Dzięki ulepszonej strukturze, pomoże znaleźć najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i społeczności, które powinny zostać wdrożone już teraz.

Za pośrednictwem Urban Insight Sweco bezpłatnie udostępnia pisemne raporty i informacje ekspertów klientom oraz wszystkim zainteresowanym odbiorcom, aby zwiększyć świadomość na temat rozwiązań i działań, które należy podjąć. W ramach inicjatywy wraz ze specjalistami badamy tematy związane ze zrównoważoną mobilnością i transportem, transformacją energetyczną, środkami klimatycznymi, zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz obiegiem zamkniętym – podkreślając kluczowe środki służące osiągnięciu celów Agendy 2030.

Nowy raport

Materiały cyrkularne w infrastrukturze – Droga do bezemisyjnej przyszłości – raport dostępny bezpłatnie w języku polskim.

Circular materials in infrastructure – The road towards a decarbonised future – raport dostępny bezpłatnie w języku angielskim.

Circular materials in infrastructure - The road towards a decarbonised future

W nowym raporcie Urban Insight eksperci Sweco dają wskazówki jak dobrze zarządzać ogromnymi ilościami zasobów naturalnych, których używamy do budowy infrastruktury, tak aby zrobić wielki krok w kierunku oszczędności materiałów i społeczeństwa o obiegu zamkniętym.

Gdybyśmy przeszli od dzisiejszego wskaźnika obiegu zamkniętego dla kruszyw wynoszącego 7% do 20%, czyli poziomu, który Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kruszyw uważa za osiągalny w dłuższej perspektywie, moglibyśmy obniżyć koszty surowców pierwotnych nawet o 6 miliardów euro rocznie. To nie tylko wydłużyłoby żywotność zasobów wysokiej jakości, ale także zmniejszyłoby potrzebę otwierania nowych kamieniołomów i zapobiegłoby trafianiu na składowiska odpadów, które można odzyskać.

Aby przyspieszyć tę ważną zmianę i uznać jej multidyscyplinarny charakter, stworzyliśmy listę działań dla odpowiednich wszystkich zainteresowanych stron.

Nowy Lider Projektu

Klaudia Moralewicz

W Sweco pracuję od 2018 roku w Dziale Budownictwa Ekologicznego. Doświadczenie zdobywałam pracując nad certyfikacją wielokryterialną budynków. Obecnie jestem licencjonowanym Asesorem BREEAM International New Construction. Prowadzę swój zespół oraz posiadam własny portfel projektów. Jestem również konsultantem ds. zrównoważonego budownictwa. Bardzo lubię stawiać czoła nowym wyzwaniom. Cel, który sobie stawiam to przede wszystkim rozwój osobisty, co umożliwia mi praca w Sweco 😊 Poza pracą lubię wyszukiwać i czytać informacje na temat najnowocześniejszych rozwiązań, które kreują nasze miasta.

Kontakt: klaudia.moralewicz@sweco.pl

Sweco Polska oferuje swoim Klientom usługi doradcze i inżynierskie dla wszystkich etapów realizowanego projektu, na rynkach: drogowym, wodnym, ochrony środowiska, energetycznym, kolejowym oraz budownictwa kubaturowego. Nasza działalność skupia się na trzech głównych obszarach: konsultingu, projektowaniu oraz nadzorach, a sieć biur zlokalizowanych w największych miastach w kraju, umożliwia realizację projektów w każdym zakątku Polski.

Share via
Copy link