0 of 0 dla ""

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego z infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego

Już dziś infrastruktura w krajach takich jak Wielka Brytania odpowiada za ponad 50% emisji dwutlenku węgla. Do 2050 r. liczba ta może wzrosnąć do 90%. Zdolność oceny emisji dwutlenku węgla na początkowych etapach projektu jest niezbędna, ponieważ właśnie tam istnieje największy potencjał jego redukcji.

Po raz pierwszy w historii raport Global Risks 2020 przygotowany przed Światowym Forum Ekonomicznym, w którym 750 ekspertów i decydentów  z całego świata wskazuje największe, postrzegane ryzyka pokazał, że pięć pierwszych związanych jest z klimatem.

W tym samym czasie rządy, miasta i duże organizacje na całym świecie zmuszane są do ogłaszania klimatycznych stanów wyjątkowych, po których szybko następuje obietnica drastycznej redukcji dwutlenku węgla. Wraz ze wzrostem liczby celów zerowej emisji netto, bardzo niewielu bierze pod uwagę związane z tym koszty.

Emisje towarzyszące budowie infrastruktury były dotychczas, w dużej mierze, pomijane na korzyść operacyjnych poziomów emisji. Czas na zmianę.

Aby zmniejszyć emisje do zera netto i zapobiec katastrofalnym zmianom klimatu, musimy zająć się emisjami dwutlenku węgla związanymi z infrastrukturą krajową, taką jak transport, woda, odpady, energia i komunikacja, stwierdza Sweco w nowym, szczegółowym raporcie.

Już dziś, w Wielkiej Brytanii infrastruktura odpowiada za ponad 50% krajowej emisji dwutlenku węgla. Do 2050 r., wraz ze wzrostem liczby ludności i utrzymaniem się zapotrzebowania na nową i ulepszoną infrastrukturę w Europie, liczba ta może wzrosnąć do 90%.

Wydajne projektowanie infrastruktury może zredukować zarówno emisję dwutlenku węgla, jak i, do pewnego stopnia, koszty. Odbywa się to zwykle poprzez zmniejszenie ilości materiałów i minimalizację operacji budowlanych. Musimy jednak wyjść poza punkt krytyczny dotyczący kosztów emisji, jeśli mamy osiągnąć zerową emisję netto i poradzić sobie z sytuacją kryzysową”. – Lewis Barlow, członek Instytutu Inżynierów Budownictwa i Dyrektor ds. emisji dwutlenku węgla i zrównoważonego rozwoju w Sweco.

Inżynieria lądowa ewoluuje od dziesięcioleci dzięki rozwojowi technik cyfrowych. Nadszedł czas, aby zarządzanie kosztami emisji dwutlenku węgla zostało włączone do tego procesu. Musimy szybko przejść do punktu, w którym można natychmiast ocenić wpływ decyzji projektowych zarówno na emisję dwutlenku węgla, jak i na koszty.

Sweco opracowuje obecnie techniki wykorzystujące projektowanie parametryczne, proces w którym algorytmy komputerowe automatycznie generują rozwiązania w celu spełnienia zestawu określonych parametrów projektowych, z technologią uczenia się maszyn w celu zidentyfikowania optymalnego rozwiązania kosztów emisji dwutlenku węgla.

Ostatecznie możliwe będzie zastosowanie technologii uczenia się maszyn, aby umożliwić szybką optymalizację emisji dwutlenku węgla i kosztów dla każdego problemu projektowego. W międzyczasie musimy, od samego początku, zintegrować zarządzanie emisjami z naszymi procesami.

Koszt emisji dwutlenku węgla w infrastrukturze: klucz do kryzysu klimatycznego jest pierwszym z serii raportów Urban Insight firmy Sweco na temat działań w obszarze klimatu, w których nasi eksperci prezentują konkretne dane, fakty i wiedzę potrzebne do planowania i budowania bezpiecznych i odpornych na zmiany klimatu przyszłych środowisk miejskich.