0 of 0 dla ""

Planowanie wzrostu zagęszczenia i zagrożeń klimatycznych – w jaki sposób tworzymy odporne społeczeństwa?

Nowy raport Sweco prezentuje sposoby na zwiększenie liczby mieszkańców danej okolicy, liczby miejsc pracy oraz terenów zielonych o 100%, jednocześnie poprawiając warunki życia i odporności na zmiany klimatu.

W czasach, kiedy konieczne jest zachowanie społecznego dystansu, rozmowa na temat zagęszczenia jest nie lada wyzwaniem. Chociaż nadal nie ma pewności, że istnieje jakakolwiek korelacja między gęstością zaludnienia, a rozprzestrzenianiem się Covid-19, miasta i miasteczka muszą zająć się obecnymi i przyszłymi zagrożeniami pandemicznymi równie pilnie, jak zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak fale upałów, susze i obfite opady deszczu.

Dziś połowa ludności świata mieszka w miastach. ONZ przewiduje, że do 2050 r. dwie trzecie światowej populacji zamieszkiwać będzie w miejskich aglomeracjach. Ta szybka urbanizacja stawia przed nami nowe wyzwania, ale i daje możliwości.

Nowe badania przeprowadzone przez Sweco, łączące globalne analizy i doświadczenie pokazują, że zrównoważony, inteligentny rozwój wspierany przez ukierunkowane działania klimatyczne może rozwiązać pozornie nierozwiązywalny problem dotyczący 100% wzrostu liczby mieszkańców, 100% wzrostu liczby miejsc pracy i 100% wzrostu terenów zielonych – wszystko to w sposób odporny na zmiany klimatu i poprawiający warunki życia.

„Przeprowadzone we właściwy sposób zwiększenie zagęszczania mogłoby poprawić odporność na zmiany klimatu i warunki życia, wspierać różnorodność, wzbogacając jednocześnie ludzkie doświadczenia”, mówi Sara Tärk, architekt krajobrazu w Sweco. Tärk jest szczególnie zainteresowana zapewnieniem odpowiedniej jakości i ilości terenów zielonych na obszarach miejskich.

Według badania zapotrzebowanie na prywatną przestrzeń jaka przypada na osobę jak i całkowita przestrzeń przypadająca na pracownika możne być zmniejszona o 20% dzięki lepszemu dostępowi do wspólnych przestrzeni, bardziej elastycznemu wyposażeniu, lepszej technologii, telepracy i współdzielonej mobilności. Przestrzenie publiczne, takie jak parki miejskie, są podczas Covid-19 bardziej doceniane niż kiedykolwiek wcześniej. Można je rozszerzyć i przeprojektować w sposób, który minimalizowałby nieefektywny ruch samochody i miejsca parkingowe.

Przy dobrze zaprojektowanej przestrzeni wspólnej, zwiększy się ogólna żywotność, mierzona dostępnością przestrzeni efektywnej na mieszkańca. Miasta o elastycznym designie i silnych społecznościach znacznie lepiej radzą sobie ze zjawiskami ekstremalnymi niż miasta o bardziej tradycyjnej zabudowie i interakcjach społecznych.

Sąsiedztwo przyszłości: Odporność na zmiany klimatu na gęsto zaludnionych obszarach miejskich jest drugim z serii raportów Urban Insight firmy Sweco na temat działań na rzecz klimatu. W raporcie nasi eksperci przedstawiają konkretne dane i fakty, które są potrzebne do planowania i projektowania bezpiecznych i odpornych na zmiany klimatu środowisk miejskich.

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt:

Johnny Nylund, Head of Public Relations, +46 73 773 5189, johnny.nylund@sweco.se