0 of 0 dla ""

Ponowne wykorzystanie energii – kluczem do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

Produkcja energii jest głównym źródłem globalnej emisji gazów cieplarnianych. Możemy zmniejszyć ten rodzaj emisji, wykorzystując energię w mądrzejszy sposób i ponownie zrobić użytek z jej nadmiaru. W nowym raporcie Sweco analizuje różne rozwiązania w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Raport ten stwierdza, że znaczne zmniejszenie zarówno kosztów, jak i emisji można osiągnąć dzięki inteligentniejszemu wykorzystaniu energii.

Zużycie paliwa na energię elektryczną wraz z produkcją ciepła i stratami paliwa nieprzechwyconego stanowi ponad połowę emisji gazów cieplarnianych w całej UE. Wiele krajów inwestuje w odnawialne źródła energii w celu ograniczenia emisji, jednak nie dzieje się to wystarczająco szybko, aby osiągnąć cele porozumienia klimatycznego w Paryżu.

Alternatywnym sposobem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest wykorzystanie produkowanej przez nas energii w mądrzejszy i bardziej wydajny sposób oraz ponowne przetworzenie jej nadmiaru, który w przeciwnym razie zostałaby rozproszony w środowisku.

„Aby wystarczająco szybko zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, musimy korzystać ze wszystkich dostępnych rozwiązań. Przeanalizowaliśmy opcje ponownego wykorzystania energii zarówno w kontekście mieszkalnym, jak i przemysłowym. Zauważyliśmy, że cel rządu niemieckiego, jakim jest 80-procentowa redukcja końcowego zużycia energii pierwotnej w sektorze mieszkaniowym do 2050 r. w porównaniu z poziomami z 2008 r., może zostać osiągnięty tylko wtedy, jeśli konsekwentnie zmienimy sposób, w jaki redukujemy oraz ponownie wykorzystujemy energię. Odpowiednie podejście do zmniejszenia zużycia energii przyniesie oszczędności w wysokości 13 miliardów euro” – mówi Peter Weinem, ekspert ds. Energii w Sweco.

Raport analizuje możliwości efektywnego zużycia paliwa, sposoby ponownego wykorzystania energii w gospodarce odpadami oraz inteligentne systemy energetyczne. Przedstawiono szeroką gamę rozwiązań, od kontrolowanej wentylacji budynku po wykorzystanie energii z odpadów i innowacyjnych koncepcji odzyskiwania ciepła ze ścieków, tuneli metra i kabli wysokiego napięcia.

Urban Insight

Urban Insight opiera się na serii raportów wglądów napisanych przez ekspertów Sweco dotyczących różnych aspektów rozwoju miast z perspektywy obywatela. Informacja o raporcie na stronie Urban Insight dostępna w języku angielskim jest tutaj. Pełny raport w języku angielskim do pobrania jest tutaj.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt:

Johnny Nylund, Head of Press, +46 (0)737735189, johnny.nylund@sweco.se

 

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 15 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 16.9 mld SEK (1.8 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie.