0 of 0 dla ""

Zrównoważony rozwój miast poprawia samopoczucie mieszkańców

W ciągu ostatnich 70 lat samochody miały duży wpływ na rozwój i sposób projektowania naszych miast. Jednak dzięki inicjatywom promujących ruch pieszy i rowerowy, udało się nie tylko zredukować negatywny wpływ aut na środowisko, ale także poprawić samopoczucie samych użytkowników dróg.

Samochody zmienił sposób naszego życia, oferując możliwość swobodnego poruszania. Jednak wraz ze wzrostem urbanizacji – 75 % mieszkańców UE mieszkaj obecnie w miastach – skupiamy się bardziej na zanieczyszczeniu powietrza i hałasie powodowanym przez ruch uliczny.

W raporcie Urban Insight, pt. „Wholesome Air, Serene Cities – Reduced Noise and Air Pollution in Urban Areas”, stwierdzono, że hałas drogowy powoduje każdego roku przedwczesną śmierć około 10 000 osób w UE, a zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną pół miliona przedwczesnych zgonów rocznie.

Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest poprawa infrastruktury pieszej, rowerowej oraz transportu publicznego. Badania wykazują, że piesi i rowerzyści nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i hałasu na środowisko, ale także mają lepsze samopoczucie niż kierowcy. Mimo to 50% Europejczyków podróżuje samochodem każdego dnia, podczas gdy tylko 12% używa rowerów jako środka transportu.

Według Rika Houthaeve, eksperta ds. rozwoju obszarów miejskich w Sweco, głównym zadaniem urbanistów jest stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w których ludzie mogą się spotykać i swobodnie przemieszczać.

“Aby rozwijać zrównoważone miejsca, musimy skupić się na ludziach. Wymaga to większego dialogu między obywatelami miast i większego skupienia się na tym, jak ludzie się przemieszczają i wykorzystują miejskie przestrzenie, w jaki sposób tworzymy miejsca spotkań towarzyskich, a także w jaki sposób ułatwiamy wybór zrównoważonych środków transportu”.

Nowy raport Urban Insights przedstawia kilka udanych przykładów zrównoważonego planowania urbanistycznego, w tym Stenpiren Travel Center w Göteborgu, Izrael Plads w Kopenhadze, Groeenplatz w Antwerpii, Potzdamer Plats w Berlinie i Kings Cross w Londynie. Więcej ciekawych przykładów znajdziesz tutaj.

O Urban Insight

Urban Insight to seria raportów napisanych przez ekspertów Sweco, dotyczących różnych aspektów rozwoju miast z perspektywy jego mieszkańców.

Najnowszy raport dostępny jest tutaj.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt:

Johnny Nylund, Head of Press, +46 (0)73 773 5189, johnny.nylund@sweco.se