0 of 0 dla ""

Przygotowanie rzetelnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej to klucz do powodzenia inwestycji.

Sweco Polska poszerza zakres usług o geologię i geotechnikę

Opublikowano: 29/08/2023

Doświadczenie ekspertów Sweco zapewnia profesjonalne opracowanie dokumentacji oraz analizę współpracy podłoża gruntowego z budowlą. Pozwala to dokładnie dostosować planowaną inwestycję do specyficznych warunków gruntowo-wodnych panujących na danym obszarze.

„Nasza wiedza i doświadczenie towarzyszy inwestorom w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Pomagamy zoptymalizować rozwiązania zmniejszając koszty lub podnosząc jakość mieszcząc się w założonym budżecie budowy. Pragniemy spełnić oczekiwania naszych klientów, dlatego stosujemy technicznie nowoczesne i ekonomicznie uzasadnione rozwiązania” – mówi Paweł Chmielowski, Dyrektor Działu Mosty Sweco Polska.

Nasz wykwalifikowany zespół ekspertów opracowuje kompleksowe projekty, które obejmują m.in.:

  • Projekty robót geologicznych;
  • Opinie geotechniczne;
  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego;
  • Projekty geotechniczne;
  • Projekty posadowień w trudnych i złożonych warunkach gruntowych, w szczególności projekty dla obiektów mostowych i drogowych;
  • Analizy stateczności konstrukcji ziemnych;
  • Projekty wzmocnień podłoża gruntowego, z uwzględnieniem różnych technologii;
  • Zabezpieczenia obszarów osuwiskowych oraz skarp i nasypów;
  • Zabezpieczenia głębokich wykopów.

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Paweł Chmielowski

Kierownik Zespołu MOSTOWEGO | KRAKÓW
brak zdjęcia

Ireneusz Mech

Projektant Mostowy
Share via
Copy link