0 of 0 dla ""

Decyzje o odstępstwach od ochrony gatunkowej

Zapewniamy stosowne wsparcie przyrodnicze i inżynieryjne niezbędne dla ubiegania się o decyzje o odstępstwach od ochrony gatunkowej.

Oferujmy usługi w zakresie pozyskania decyzji o odstępstwach od ochrony gatunkowej, wydawane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Opisane decyzje są niezbędne podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego w przypadku realizacji czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt, roślin lub grzybów, objętych ochroną gatunkową. Decyzje, w postaci zezwolenia na wykonania określonych czynności zakazanych w stosunku do osobników poszczególnych gatunków, wydawane są jedynie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.

Osoba do kontaktu

brak zdjęcia

Alicja Wilanowska

Kierownik Zespołu ŚRODOWISKOWEGO