0 of 0 dla ""

Gospodarka odpadami

Sweco Polska zapewnia swoim klientom wsparcie na różnych etapach procesu realizacji inwestycji związanych z gospodarką odpadami, począwszy od stadium koncepcji, pozyskania dofinansowania, przez uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień aż po nadzór nad prawidłową realizacją i eksploatacją instalacji.

Wsparcie na różnych etapach procesu realizacji inwestycji

Pakiet usług niezbędnych w tym zakresie obejmuje:

 • Opracowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz sprawozdań z realizacji planów;
 • Analizy rynkowe;
 • Analizy lokalizacyjne;
 • Analizy ilościowo-jakościowe odpadów;
 • Analizy dostępnych technologii przetwarzania odpadów;
 • Koncepcje zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, składowisk odpadów, PSZOK;
 • Koncepcje i projekty techniczne rekultywacji składowisk;
 • Wnioski o dofinansowanie/pożyczkę, studia wykonalności;
 • Pozyskiwanie wszelkich decyzji administracyjnych;
 • Tworzenie dokumentacji przetargowej w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”;
 • Projektowanie branżowe;
 • Rozruchy technologiczne, audyty i przeglądy funkcjonujących instalacji;
 • Projekty rekultywacji składowisk odpadów;

Na podstawie sporządzonej przez Sweco Polska dokumentacji aplikacyjnej (wraz ze studium wykonalności) już kilkanaście projektów, związanych z gospodarką odpadami, uzyskało dofinansowanie z funduszu Spójności.

Nasi eksperci i specjaliści brali czynny udział przy projektach związanych z realizacją instalacji takich jak:

 1. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Warszawie, Białymstoku, Koninie, Szczecinie, Rzeszowie;
 2. instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów/składowiska odpadów w Lulkowie k. Gniezna, Ostródzie, Koninie, Kaliszu, Radomiu, Bielsku Białej, Krzyżanówku, Olszowej, Łomży, Inowrocławiu, Olsztynie, Tczewie, Koszarówce gm. Grajewo, Słajsinie gm. Nowogard;
 3. biokompostowni w Poznaniu.

Ponadto eksperci Sweco Polska aktywnie uczestniczą w tworzeniu systemów gospodarki odpadami w Polsce, jako autorzy wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) oraz sprawozdań z wykonania wojewódzkich planów gospodarki odpadami, a także koncepcji systemów gospodarowania odpadami dla związków i porozumień międzygminnych.

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
brak zdjęcia

Jakub Kacprzak

Konsultant ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami