0 of 0 dla ""

Plan Zarządzania Środowiskiem

Wykonujemy Plany Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), które są dokumentami wspomagającymi Inwestora i Wykonawcę robót podczas prowadzenia inwestycji. Plany Zarządzania Środowiskiem stanowi narzędzie monitorowania wdrażania warunków z zakresu ochrony środowiska, jak również wymagań społecznych czy BHP. Wymogi PZŚ w zakresie wdrażania, nadzoru i raportowania dotyczą wszystkich uczestników procesu budowlanego – Wykonawcy, nadzoru budowlanego (Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego, itp.), Inwestora.

Wykonujemy PZŚ korzystając w szczególności z doświadczeń nabytych podczas udziału w realizacji projektów współfinansowanych przez Bank Światowy.

Osoba do kontaktu

brak zdjęcia

Alicja Wilanowska

Kierownik Zespołu ŚRODOWISKOWEGO