0 of 0 dla ""

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w miastach

Działania związane z redukcją produkcji gazów cieplarnianych, ale także adaptacja do postępujących zmian klimatycznych jest jednym z największych wyzwań XXI wieku.

Skutki zmian klimatu i nasilenie występowania zjawiska ekstremalnych wymagają szereg działań na poziomie zarówno zarządczym, koncepcyjnym, jak i wdrożeniowym w większości miast w Polsce.

Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji (MPA) do zmian klimatycznych określa polityka UE. Polityka ta przekłada się na identyfikację problemów na szczeblu lokalnym. Działania związane z redukcją produkcji gazów cieplarnianych oraz adaptacja do postępujących zmian klimatycznych to wyzwanie, które dotyczy miast, z uwagi na prognozowany potencjalny wzrost różnych zagrożeń dla ich mieszkańców czy zmniejszenie się dostępności surowców naturalnych.

Zmiany klimatu wynikają z wielu różnych czynników: zewnętrznych (np. ilość dochodzącego promieniowania słonecznego), czynników wewnętrznych (głownie działalność człowieka i związane z tą aktywnością zmiany antropogeniczne) lub czynników naturalnych.

W ramach analiz związanych z adaptacja do zmian klimatycznych Sweco Polska oferuje metodykę opartą o następujące składowe:

  1. Analiza wrażliwości,
  2. Ocena narażenia,
  3. Analiza podatności,
  4. Ocena zdolności adaptacyjnej,
  5. Ocena ryzyka,
  6. Opracowanie opcji adaptacyjnych,
  7. Ocena i wybór opcji,
  8. Wnioski i zalecenia, w tym lista wariantów przystosowawczych.

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
brak zdjęcia

Jakub Kacprzak

Konsultant ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami