0 of 0 dla ""

200 km inspekcji lotniczej rzek wykonanej przez Zespół GIS

200 km inspekcji lotniczej rzek wykonanej przez Zespół GIS

Opublikowano: 13/12/2018

Projekty przeciwpowodziowe, w których bierzmy udział wiążą się z wieloma rodzajami inspekcji terenowych. Między innymi z pomiarami geodezyjnymi cieku, doliny oraz kluczowych urządzeń hydrotechnicznych. Istotnym elementem prac są również inwentaryzacje przyrodnicze, które wykorzystywane są przez specjalistów innych branż (GIS, modelowanie, projektowanie), potrzebujących często szczegółowej wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań, głównie topografii. Dlatego też w przypadkach, w których można sobie na to pozwolić, wykonujemy szczegółowe inspekcje terenowe zbierając wszelkie dane (dokumentacja fotograficzna i filmowa, dane przestrzenne, szkice).

W przypadku projektów znacznie rozległych obszarowo zasadnym staje się stosowanie nalotów inspekcyjnych, które dostarczają wielu informacji o terenie lub pomagają szybko i precyzyjnie wskazać obszary wymagające dodatkowych, szczegółowych inspekcji.

Kamera Hasselblad H6D-100C

Kamera Hasselblad H6D-100C

 

Na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, w ramach współfinansowanego przez Bank Światowy projektu, którego jednym z elementów jest studium „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Kłodzka” została wykonana inwentaryzacja lotnicza ponad 200 kilometrów rzek. Zadanie zrealizowane zostało przy użyciu lekkiego helikoptera oraz średnioformatowej kamery o matrycy 100 megapikseli. Rezultatem wykonanego nalotu są głównie zdjęcia ukośne wykonane z wysokości około 300 metrów AGL (Above Grand Level).

Kotlina Kłodzka oraz poglądowy zasięg inspekcji

Kotlina Kłodzka oraz poglądowy zasięg inspekcji

Każde zdjęcie posiada współrzędne geograficzne co pozwala na połączenie z zasobami mapowymi oraz z bazami danych przestrzennych (lokalizacje wałów, strefy zalewu, kilometraż rzeki, itp.). Taki materiał stanowi narzędzie umożliwiające poznanie aktualnego stanu koryta rzeki oraz sąsiedniej infrastruktury – jest to niezbędne z punktu widzenia pracy zespołu projektantów, hydrologów i zespołu GIS.

Zadanie zostało wykonane we współpracy z firmą Geomatic Michał Wyczałek.

Rzeka Ścinawka, okolice wsi Bierkowice na zachód od Kłodzka

Rzeka Ścinawka, okolice wsi Bierkowice na zachód od Kłodzka

Rzeka Biała Lądecka, okolice wsi Radochów

Rzeka Biała Lądecka, okolice wsi Radochów

Nysa Kłodzka, okolice Domaszkowa

Nysa Kłodzka, okolice Domaszkowa

Osoby do kontaktu

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS
Share via
Copy link