0 of 0 dla ""

Sweco edukuje najmłodszych o zrównoważonym budownictwie

Promowanie budownictwa ekologicznego bez wątpienia wpisało się już w standardy Sweco Polska. Tym razem w ramach propagowania idei zielonych budynków oraz poszerzania wiedzy w tym zakresie, przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Specjalista z Działu Budownictwa Ekologicznego Sweco Polska, Filip Radziński, miał możliwość zaznajomienia dzieci z celem przyświecającym certyfikacji wielokryterialnej BREEAM. Prezentacja miała miejsce w ramach zgłoszenia się szkoły do konkursu pt. „Planeta Energii” organizowanego przez Grupę Energia.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się:

  • na czym polega praca Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Polska,
  • w jaki sposób oni sami mogą chronić środowisko przyrodnicze,
  • dlaczego zagadnienie ekologii jest ważne w budownictwie,
  • w jaki sposób system BREEAM kształtuje zrównoważone budynki.

Ponadto młodzi słuchacze poznali ciekawe przykłady zrównoważonych budynków w Polsce i na świecie (np. londyńską siedzibę Bloomberga czy biurowce realizowane przez Grupę BUMA oraz Olivia Business Centre).

Wystąpienie zostało przyjęte bardzo pozytywnie, a zaprezentowane przykłady budynków wzbudziły ciekawość dzieci, kto wie – być może przyszłych ekspertów ds. zrównoważonego budownictwa i asesorów BREEAM?

Działalność edukacyjna, proekologiczna, prospołeczna

To nie pierwsze spotkanie, gdzie nasi Specjaliści z Działu Budownictwa Ekologicznego dzielą się swoją wiedzą lub w inny sposób angażują w działania proekologiczne lub prospołeczne. W ramach naszej działalności wspieramy sektor budownictwa ekologicznego w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Oferujemy szkolenia związane z zielonymi certyfikatami, zarówno na poziomie ogólnym, dla mniej doświadczonych słuchaczy, jak i specjalistyczne, skoncentrowane na specyficznym zakresie działalności zamawiającego, np. dla generalnych wykonawców czy producentów materiałów budowlanych. 

Regularnie uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach i konferencjach z branży zielonego budownictwa, jako partner, prelegent czy członek jury. Działamy aktywnie w grupach roboczych, m.in. w inicjatywie PLGBC nt. zdrowych biur czy zespole ds. zrównoważonego rozwoju SARP. Publikujemy w magazynach branżowych, monografiach (np. Zrównoważone Budynki Biurowe PWN) i na firmowym blogu (https://blogs.sweco.pl). Sweco organizuje też własną konferencję „Miasta przyszłości”. 

Prowadząc na uczelniach wykłady otwarte dzielimy się wiedzą, najlepszymi praktykami i przykładami najciekawszych rozwiązań jakie spotykamy na naszych projektach. Współpracujemy z Politechniką Poznańską w ramach wspólnej realizacji prac magisterskich. 

Nasza działalność CSR to między innymi: udział w Akcji Płotek (ratowanie płazów), sportowe imprezy charytatywne (np. Poland Business Run czy Bieg Motyli), Szlachetna Paczka, sprzątanie rzeki podczas spływów integracyjnych, proekologiczne akcje z okazji Dnia Ziemi czy BikeDay. W sierpniu 2018 roku zespół Sweco odniósł sukces w konkursie RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) „Cities for our Future” organizowanym z okazji 150-lecia tej instytucji. W odpowiedzi na zmiany klimatu opracowaliśmy koncepcję specjalnej ławki, która gromadzi wodę deszczową. Znaleźliśmy się w gronie 5 najlepszych projektów w Europie (z grona ponad 1200 zgłoszeń). 

Od 2009 roku jesteśmy aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). 

fot.:Pickit