0 of 0 dla ""

“LETS SAVE THE RAIN” – Mozart XI WCA, partnerstwo naukowo-biznesowe: Sweco Polska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Opublikowano: 26/04/2023

W ramach konkursu Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej “MOZART” (XI edycja, 2022/2023) przygotowaliśmy wniosek, który został wybrany do realizacji. Prace nad dokumentami aplikacyjnymi oraz samą realizację prowadzimy wspólnie z naukowcem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W nowym partnerstwie naukowo-biznesowym, dr inż. Paweł Dąbek (UPWr) realizuje ze Sweco Polska projekt “LETS SAVE THE RAIN – rozwój usług z zakresu teledetekcji i fotogrametrii w aspekcie zarządzania wodami opadowymi i zielenią miejską”.

Projekt LETS SAVE THE RAIN dotyczy rozwoju usług w zakresie gospodarowania wodami opadowymi przy wykorzystaniu danych przestrzennych/satelitarnych, analiz GIS oraz metod uczenia maszynowego. Inicjatywa wspólnego projektu ma genezę w projektach realizowanych w Sweco Polska oraz działaniach dr. Pawła Dąbka w jego pracy naukowej, ale przede wszystkim z obserwacji obecnych uwarunkowań gospodarki wodnej w miastach, problemów ze wzrostem częstość występowania opadów nawalnych, charakteryzujących się dużą intensywnością, ale jednocześnie z problemów stresu wodnego i deficytów wody, czy wręcz zjawiska suszy. Geneza tych problemów jest mocno utożsamiana ze skutkami zmian klimatu, ale także z formą zagospodarowania terenów w przestrzeni miejskiej, m.in. znacznym uszczelnieniem powierzchni, brakiem obszarów zielonych o dużym potencjale retencyjnym, czy wręcz odprowadzaniem wód opadowych wprost do kanalizacji.

Celem głównym projektu jest wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii satelitarnej i lotniczej przy użyciu metod sztucznej inteligencji na potrzeby zarządzania wodami opadowymi wraz z rozpoznaniem zlewni miejskich. Efektami końcowymi projektu LETS SAVE THE RAIN, są delimitacja zlewni na obszarze miasta wraz z identyfikacją kierunków spływu oraz obszarów bezodpływowych i opracowanie metodyki analiz hydrologicznych, detekcji obszarów nieprzepuszczalnych na podstawie zobrazowań teledetekcyjnych wraz z opracowaniem metody klasyfikacji w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji, a także ocena bilansowa analiz hydrologicznych wraz z klasyfikacją pokrycia terenu.

Wymiar biznesowy projektu to rozwój usług przedsiębiorcy: Sweco Polska, o kompleksowe narzędzia dla oceny gospodarowania wodami opadowymi. Dla Sweco to także wzmocnienie działalności B+R, współpracy z ośrodkami akademickimi oraz aktywności w obszarze miasta Wrocław. Niewątpliwą korzyścią udziału w partnerstwie naukowo-biznesowym jest możliwość integracji z Uczelnią wyższą, w tym także w świetle dalszych planów rozwoju działań B+R. Sweco ma możliwość skorzystania z potencjału intelektualnego naukowca i wykorzystania jego specjalistycznej wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. W efekcie naszej współpracy mogą powstać innowacyjne rozwiązania, nowe produkty i usługi. W konsekwencji rozwoju firmy, może nastąpić także wzmocnienie i rozwój lokalnego rynku pracy.

Wymiar naukowy projektu to transfer wiedzy, aplikacyjność analiz naukowych oraz wzrost kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji i analiz danych satelitarnych dla obszarów miejskich. Dla naukowca, dr. Pawła Dąbka pracownika w  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, to także możliwość współpracy z międzynarodowym przedsiębiorstwem, w szczególności w tak ważnym temacie jak gospodarowanie wodami opadowymi w aspekcie skutków zmian klimatu.

Czekamy na pierwsze efekty realizacji naszego partnerstwa: Sweco Polska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – miasto Wrocław w ramach programu Mozart XI. Będziemy informować o postępach i osiągniętych celach.

Po stronie Sweco Polska prowadzeniem projektu zajmuje się zespół: Henryk Grzywna, Patryk Pszczółkowski i Katarzyna Pędziwiatr, którzy wraz z dr Pawłem Dąbkiem pozostają otwarci na kontakt z osobami zainteresowanymi projektem.

 

Osoba do kontaktu

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS
Share via
Copy link