0 of 0 dla ""

 

Sweco Polska odpowiadało za proces certyfikacji WEEL Health-Safety Rating obiektu biurowego

Olivia Business Centre otrzymała odznakę WELL Health-Safety Rating z maksymalnym możliwym wynikiem

5 budynków biurowych należących do kompleksu Olivia Business Centre zostało ocenionych w ramach nowego schematu certyfikacji WELL Health-Safety Rating, który jest odpowiedzią na pandemię COVID-19, a także inne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Za proces certyfikacji odpowiadało Sweco Polska.

W  ramach systemu ocenia się obiekty w sześciu głównych obszarach: procedury dezynfekcji i sprzątania, plany gotowości w sytuacjach kryzysowych, dostępność opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością powietrza i wody, zaangażowanie interesariuszy i komunikacja, innowacje. Budynki kompleksu Olivia Business Centre spełniły wszystkie 25 na 25 możliwych kryteriów (w tym 3 innowacje), osiągając tym samym najwyższy możliwy wynik.

Konsultanci Sweco od początku procesu wspierali Inwestora w działaniach zmierzających do spełnienia wszystkich kryteriów, brali czynny udział w naradach oraz pośredniczyli w kontakcie z jednostką certyfikującą International WELL Building Institute™. Dzięki licencji Sweco, jako WELL Accredited Professional, projekt zdobył również dodatkowy punkt w certyfikacji, za wparcie specjalisty z uprawnieniami.

Jakie rozwiązania pozwoliły na zdobycie najwyższego wyniku? Do tych najciekawszych zaliczamy:

  • aktywną powłokę tytanową, jako nowoczesną metodę dezynfekcji;
  • zwiększenie klas filtracji powietrza, ilości świeżego powietrza;
  • zastosowanie innowacyjnej technologii oczyszczania powietrza jonami w systemach wentylacji;
  • zmiana ustawienia wind, polegająca na otwarciu drzwi kabin podczas postoju, dopuszczając do niej większe ilości świeżego powietrza;
  • kontrolne badania jakości powietrza, wody oraz zamontowane czujniki zanieczyszczeń LZO (Lotnych Związków Organicznych) i pyłów zawieszonych (PM);
  • programy wsparcia dla pracowników w zakresie usług medycznych, programów szczepień i konsultacji z psychologiem;
  • klarowne oznaczenia i infografiki w budynku, sterylizatory kart gości, które zwiększają bezpieczeństwo użytkowników w czasie pandemii;
  • szczegółowe plany na różnego rodzaje sytuacje awaryjne.

Certyfikacja WELL Health-Safety Rating to potwierdzenie, że rozwiązania zastosowane w budynku i kontrola kluczowych systemów stoją na najwyższym światowym poziomie. Odznaka WELL Health-Safety Rating umieszczona na drzwiach informuje każdego użytkownika o zaangażowaniu właściciela w kwestie bezpieczeństwa i zdrowia. Kompleks Olivia Business Centre dołączył również do grona najbardziej rozpoznawalnych inwestycji na świecie, które już otrzymały lub starają się o odznakę WELL HSR.