0 of 0 for ""

Przekop Mierzei Wiślanej część 1

Sweco Inżynierem przy budowie II etapu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Sweco Polska podpisało umowę z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część 2″.

W ramach zadania zaplanowano m.in.:

  • przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości ok. 10,4 km w zakresie obudowy brzegów rzeki;
  • budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg o długość 104,3m w miejscowości Nowakowo;
  • budowę nowego odcinka drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg (klasa drogi Z) z ciągiem pieszo – rowerowym, chodnikiem i poboczem gruntowym.

Głównym zadaniem Sweco będzie:

  • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – techniczne, finansowe i administracyjne zarządzanie Kontraktem;
  • sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego;
  • opcjonalnie Sweco odpowiadać będzie także za wykonywania prac projektowych obejmujących w szczególności: przygotowanie projektów zamiennych, opracowanie ekspertyz i koreferatów, doradztwo i konsultacje w zakresie składanych przez nadzór autorski rozwiązań projektowych, udział projektantów Inżyniera w naradach i spotkaniach.

Wartość umowy Sweco to 4 399 710,00 PLN brutto. Zakończenie robót budowlanych  dla części 2 przewidziane jest na II kwartał 2023 roku.

Więcej informacji o projekcie: tutaj.

fot. NDI/BESIX

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 18 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 22 mld SEK (2,1 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie. www.swecogroup.com.

Copy link
Powered by Social Snap