0 of 0 dla ""

Transformacja miasta w obiegu zamkniętym - 5 ścieżek i 15 konkretnych działań w kierunku cyrkularnych środowisk miejskich

Transformacja miasta w obiegu zamkniętym – 5 ścieżek i 15 konkretnych działań w kierunku cyrkularnych środowisk miejskich

Opublikowano: 02/11/2022

Obliczenia ekspertów Sweco pokazują, że dzięki planowaniu urbanistycznemu o obiegu zamkniętym, przyszłe miasta mogą zaoszczędzić nawet 75 procent całkowitego zapotrzebowania na energię i zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o 97 procent w porównaniu z obecnymi poziomami. W naszym nowym raporcie Urban Insight pt. „Transformacja miasta w obiegu zamkniętym”, eksperci prezentują czytelnikom najnowsze informacje na temat przekształcania miast, tak aby stały się bardziej energooszczędne i dostosowane do zmian klimatycznych.

Stosując 5 ścieżek i 15 konkretnych działań w kierunku cyrkularnych środowisk miejskich, eksperci Sweco pokazują, w jaki sposób miasta – w których będzie mieszkać dwie trzecie światowej populacji – mogą stać się liderami w pilnym i koniecznym przejściu z systemu liniowego na system o obiegu zamkniętym. Robią to na przykładzie miasta przyszłości liczącego 90 000 mieszkańców.

Ponieważ ceny energii w większości krajów świata gwałtownie rosną, w centrum uwagi znajdują się sposoby jej zaoszczędzenia. Jednym z nich jest przejście na systemy o obiegu zamkniętym.

Sweco wykonało przykładowe obliczenia dotyczące wartości cyrkularnego planowania urbanistycznego w obszarach takich jak efektywność energetyczna i zrównoważona mobilność. Zgodnie z tymi obliczeniami, całkowite zapotrzebowanie energetyczne miasta o obiegu zamkniętym na metr kwadratowy w 2040 r. będzie tylko jedną czwartą tego, co jest uwzględniane w dzisiejszych procesach projektowania i planowania.

„Dzisiejsze miasta stoją przed podwójnym wyzwaniem polegającym na tym, że muszą osiągnąć cele klimatyczne w tym samym czasie, w którym muszą się rozwijać. Nasze obliczenia pokazują korzyści płynące z cyrkularnej dzielnicy miasta, która może produkować żywność, biogaz i energię słoneczną. Dzięki połączeniu działań energooszczędnych i rozwiązań architektonicznych oraz urbanistycznych, które promują spacery i jazdę na rowerze, są możliwe ogromne zyski energetyczne” – mówi Charlie Gullström, architekt i strateg ds. badań i innowacji w Sweco w Szwecji.

Scenariusz Sweco zakłada pełną elektryfikację i to, że w 2040 roku ludzie będą o wiele bardziej aktywni niż obecnie – co będzie miało znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie. Badanie* ujawnia, że odpady żywnościowe z miejskiej produkcji żywności mogą pokryć całkowite zapotrzebowanie lokalnej szkoły na energię elektryczną i ogrzewanie. Inne pozytywne efekty lokalnej produkcji żywności to wykorzystanie nadmiaru ciepła w systemie, na przykład do ogrzewania 13 000 metrów kwadratowych budynków mieszkalnych.

Kiedy plany miejskie promują chodzenie pieszo, jazdę na rowerze, transport publiczny i inne usługi związane z mobilnością, transport samochodowy może zostać skrócony o 200 kilometrów miesięcznie w czteroosobowym gospodarstwie domowym – jedna piąta w porównaniu z dzisiejszymi poziomami – a emisje dwutlenku węgla o 97% podczas spacerów, jazdy na rowerze czy dzięki usługom mobilności elektrycznej, które powinny stać się normą do 2040 r.

Obecnie 20 z 27 krajów UE posiada rządowy plan dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Pionierskie miasta, takie jak Amsterdam i Glasgow, stanowią dowód na to, że cyrkularność można już teraz stosować na dużą skalę.

Przeczytaj najnowszy raport Urban Insight Sweco, „Transformacja miasta w obiegu zamkniętym – 5 ścieżek i 15 konkretnych działań w kierunku cyrkularnych środowisk miejskich, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak cyrkularne planowanie urbanistyczne może przekształcić przyszłe miasta, tak aby stały się bardziej energooszczędne i przystosowane klimatycznie.

* Obliczenia zostały opracowane przez Sweco i Swegreen na potrzeby raportu Urban Insight „Cyrkularne miasta” w ramach projektu AIFOOD: AI na rzecz zrównoważonego łańcucha żywnościowego od pola do stołu, finansowanego przez Vinnova w latach 2020-2022.

Chcesz wiedzieć więcej o rozwoju miast o obiegu zamkniętym? Skontaktuj się z nami: urbaninsight@swecogroup.com.

 

Share via
Copy link