0 of 0 dla ""

Światowy Dzień Wody w tym roku pod hasłem Water of Peace

Opublikowano: 22/03/2024

Woda jest fundamentem życia na Ziemi. Obejmuje około 71% powierzchni naszej planety, jednak zaledwie 2,5% tej wody to woda słodka, często niedostępna lub zamarznięta w lodowcach. Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ w 1993 roku i obchodzony 22 marca, ma nam przypominać o kluczowej roli wody w naszym życiu i potrzebie jej ochrony.

Jednym z największych wyzwań związanych z ochroną wody jest zanieczyszczenie jej plastikiem. Plastikowe odpady znaleziono w różnych ekosystemach morskich, na różnych głębokościach. Od ptaków morskich, takich jak albatrosy, które połykają plastik, myląc go z pożywieniem, po ryby z głębinowych i płytkich wód, w których znaleziono mikroplastik. Żółwie morskie połykają plastikowe torby, biorąc je za meduzy, foki oraz inne ssaki morskie zaplątane w plastikowe odpady, delfiny i wieloryby z plastikiem w żołądkach, a nawet organizmy głębinowe żyjące tysiące metrów pod powierzchnią morza – wszystkie te przykłady ukazują zasięg problemu zanieczyszczenia plastikiem w środowisku wodnym.

Trudno to sobie wyobrazić, ale w XXI wieku dostęp do czystej wody pitnej to nadal wyzwanie dla wielu regionów świata. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i UNICEF, w 2021 roku co czwarty mieszkaniec naszej planety nie miał dostępu do czystej wody pitnej.

Światowy Dzień Wody jest dobrym momentem, aby zastanowić się nad naszymi codziennymi działaniami, które mogą mieć wpływ na zasoby wodne, zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Mamy tu całe spektrum możliwych działań do podjęcia, od krótszych pryszniców i zakręcania kranu podczas mycia zębów, przez naprawianie przeciekających instalacji, aż po używanie systemów gospodarowania wodą deszczową, ograniczenie użycia plastiku, odpowiednie segregowanie odpadów czy uczestnictwo w lokalnych inicjatywach czyszczenia rzek i różnego rodzaju akwenów. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody: “Water for Peace”, zwraca także uwagę na szczególny kontekst wody jako możliwej osi zarówno konfliktów, jak i współpracy np. w adaptacji do zmiany klimatu”

– mówi Adam Perz, Konsultant ds. środowiskowych w Sweco Polska.

W Sweco Polska od wielu lat angażujemy się w działania na rzecz ochrony zasobów wodnych i wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. W naszej ofercie znajduje się planowanie mikroretencji, która m. in. zwiększa infiltrację wody, pomagając np. ograniczać powodzie miejskie. Wykorzystujemy także systemy informacji geograficznej (GIS) do efektywniejszego zarządzania wodą. Opracowujemy również plany adaptacji do zmian klimatu, koncentrując się na ocenie ryzyk klimatycznych i strategiach działania, co zapewnia długoterminową ochronę i zrównoważone wykorzystanie wody.

Share via
Copy link