0 of 0 dla ""

Sweco zawarło porozumienie o współpracy z Politechniką Poznańską

Zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Sweco Polska a Politechniką Poznańską. Ma ono na celu przede wszystkim rozwijanie, propagowanie nauki i edukacji, wyznaczanie działań w kierunku nowoczesnych technologii w budownictwie, tworzenie wspólnych publikacji naukowych i popularno-naukowych, a także budowanie zespołów badawczych.

Zadeklarowaliśmy wspólnie z Politechniką Poznańską wolę prowadzenia działań poprzez:

  • realizację prac dyplomowych;
  • wspólne publikowanie artykułów naukowych i udział w konferencjach;
  • wymianę doświadczeń badawczych;
  • wspólne aplikowanie o granty i projekty naukowe;
  • współpracę w zakresie badań i opinii wydawanych na potrzeby krajowych ocen technicznych;
  • współpracę edukacyjną z kołami naukowymi, w ramach Targów Edukacyjnych czy Dni Otwartych, a także
  • realizację programów stażowych czy praktyk studenckich.

„Jest to przypieczętowanie naszej współpracy, która trwa w różnych obszarach już od kilku lat” – mówi dr inż. Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego, odpowiadający z ramienia Sweco Polska za działania w ramach porozumienia. „Jak do tej pory odbywały się u nas w firmie realizacje prac dyplomowych z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania dynamicznego wraz z publikacjami naukowymi, staże studenckie, regularne prelekcje dla kół naukowych, współpracowaliśmy w ramach Dni Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, czy też mieliśmy przyjemność brać udział w Dniach Otwartych uczelni. Również warto wspomnieć, że wszyscy dotychczasowi Ambasadorzy Sweco Polska w Poznaniu studiują na Politechnice Poznańskiej”.

Porozumienie zostało zawarte na 2 lata. Za jego realizację odpowiadać będzie ze strony Uczelni Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych.