0 of 0 for ""

Zadanie

Nadzór nad budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Zleceniodawca

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Miejsce

Szczecin, Konin, Rzeszów, Polska

Cele zrównoważonego rozwoju

6. Czysta woda i Warunki sanitarne 9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

inżynier kontraku, doradztwo i pomoc techniczna, pomoc handlowa, nadzór inwestorski

ONZ
ONZ
ONZ

Termiczne przekształcanie odpadów

Surowe wymogi unijne spowodowały w Polsce istotne zmiany w systemie zarządzania gospodarką odpadami. W bogatych krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Belgia, Szwecja i Holandia, odpadów praktycznie się nie składuje, trafia tam mniej niż 5 proc. odpadów. W Polsce natomiast składowanych jest aż 74,7 proc. odpadów komunalnych.

Jednym z rozwiązań mających na celu wymagane przez UE ograniczenie składowania odpadów jest budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Sweco Polska, jako Inżynier Kontraktu, zaangażowane jest w 3 tego typu projekty w Polsce: Szczecinie, Koninie i Rzeszowie.

W Szczecinie pełniliśmy funkcję inżyniera kontraktu oraz pomocy technicznej przy budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, o nominalnej wydajności przekształcanych odpadów komunalnych wynoszącej 20 Mg/h (150 000 Mg/rok).

W Koninie pełniliśmy funkcję inżyniera kontraktu przy projektowaniu i budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, przetwarzającym rocznie 94 000 ton odpadów komunalnych, o mocy elektrycznej 6,75 MWe oraz mocy cieplnej 15,4 MWc, a także rekultywacji czternastu gminnych składowisk odpadów.

W Rzeszowie nasza usługa obejmowała doradztwo techniczne i handlowe oraz nadzór inwestorski przy budowie instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii o planowanej nominalnej mocy elektrycznej brutto przy pracy w kondensacji na poziomie 7,87 MWe i 4,84 MWe przy pracy w kogeneracji, przetwarzającej rocznie ok. 180 tys. ton odpadów.

Dodatkowo jako projektant byliśmy zaangażowani w budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap