0 of 0 for ""

Zadanie

Projekt nowego bloku gazowo-parowego obniżający emisję zanieczyszczeń

Zleceniodawca

Konsorcjum SIEMENS Sp. z o.o. i SIEMENS Turbomachinery AB dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

projektowanie konstrukcji, nadzór autorski

Miejsce

Gorzów Wielkopolski, Polska

ONZ
ONZ

Blok gazowo-parowy Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.

W Gorzowie Wielkopolskim, na zlecenie konsorcjum SIEMENS Sp. z o.o. i SIEMENS Turbomachinery AB, w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Sweco Polska zaprojektowało nowy blok gazowo-parowy. Zapewni on dostosowanie standardów emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych w spalinach wyprowadzanych do otoczenia, do wymagań Unii Europejskiej.

O projekcie

W nowym bloku możliwe jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób w jednym procesie technologicznym. Dzięki zastosowaniu tzw. systemu skojarzonego (wysokosprawna kogeneracja), efektywność energetyczna instalacji będzie nawet o 30% wyższa, niż w przypadku wytwarzania energii i ciepła w tradycyjny sposób. W efekcie zostanie znacznie ograniczona emisja dwutlenku węgla (CO2) do środowiska oraz zmniejszony koszt wytwarzania zarówno ciepła, jak i energii.

Całość zadania była wykonana w technologii BIM pozwalającej na ograniczenie błędów na etapie projektu oraz wykonawstwa, a także jednoczesną koordynację wszystkich branż. Wciąż nie jest to popularną praktyką w polskich firmach jednak specjaliści ze Sweco już dzisiaj wprowadzają rozwiązania, które będą użyteczne w przyszłości.

Odpowiedzialne za projekt było biuro Sweco w Warszawie, choć w pracę zaangażowani byli również specjaliści z biur w Krakowie oraz w Szwecji. Całość była konsultowana i zaprojektowana przez międzynarodowy zespół specjalistów, dzięki czemu zapewniliśmy realizację usługi na światowym poziomie.

Projekt został rozpoczęty w sierpniu 2013 roku, wdrażany od stycznia 2014 roku. Oficjalne otwarcie EC nastąpiło 02 lutego 2017 roku.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap