0 of 0 for ""

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów nowej generacji

Zadanie

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Zakres usług

Inżynier Kontraktu

Klient

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie

Miejsce

Szczecin, Polska

Strona

EcoGenerator

Cele zrównoważonego rozwoju

6. Czysta woda i warunki sanitarne 7. Czysta i dostępna energia 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

ONZ
ONZ
ONZ

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Sweco Polska (jako lider konsorcjum) wraz ze Sweco Nederland, zostało zaangażowane jako Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie. Nadzorowane przez nas roboty były oparte na Warunkach Kontraktu FIDIC i realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres prac Sweco Polska

W ramach naszych zadań, jako Inżyniera Kontraktu, znalazły się czynności wynikające z umowy, ale także z kontraktów na roboty, w tym pełniliśmy obowiązki doradcy Zamawiającego, a także nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, automatyki, technologii, przyłączy (ciepłowniczego i elektrycznego). Dodatkowo świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego i finansowego. Przeprowadziliśmy również inwentaryzację po odstąpieniu od kontraktu na roboty budowlane, która stała się podstawą do wyłonienia przez Zamawiającego kolejnego wykonawcy robót.

Jak można przeczytać w liście referencyjnym: „Firma Sweco wykonała usługę z należytą starannością, profesjonalnie i terminowo oraz zgodnie z zapisami zawartej umowy. Polecamy firmę jako solidnego, profesjonalnego i aktywnie współpracującego z Zamawiającym partnera.”

EcoGenerator*

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów to obiekt nowej generacji, który obejmuje funkcjonalnie węzeł przyjęcia odpadów komunalnych, dwie linie termicznego przekształcania odpadów (łączna wydajność: 150 000 Mg/rok, moc elektryczna w kondensacji: ok. 14 MWel, moc cieplna: 28 MWth) z odzyskiem energii, węzła oczyszczania spalin, instalacji do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych oraz przygotowanie ich do transportu.

Zlokalizowana na Ostrowie Grabowskim instalacja rozpoczęła pracę w grudniu 2017 r. i w pierwszym roku swej działalności unieszkodliwiła 114,5 tys. ton odpadów komunalnych i wytworzyła blisko 70 tys. MWh energii elektrycznej oraz 190 tys. GJ ciepła.

Zakład prowadzi również działania edukacyjne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Inwestycja współfinansowana była przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w okresie od 2011 do 2019 roku.

*Źródło: https://sozosfera.pl/odpady/ile-odpadow-przeksztalcila-spalarnia-odpadow-w-szczecinie

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap