0 of 0 dla ""

Sweco Polska przystąpiło do stowarzyszenia BIM Klaster

Na początku stycznia 2021 r. Sweco Polska przystąpiło do stowarzyszenia BIM Klaster, zrzeszającego proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa z całej Polski, działające w branży budowlanej i ICT, a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

Jaka jest misja BIM Klastra?

Głównym zamierzeniem jest łączenie potencjału i kompetencji firm oraz innych podmiotów pozwalające na realizację dowolnych projektów budowlanych w najnowszych technologiach ICT. Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań zmierzających do pełnego wykorzystania technologii BIM w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od koncepcji poprzez wykonawstwo aż po oddanie do użytku, a nawet przez cały cykl życia inwestycji.

BIM to nie przyszłość, BIM to teraźniejszość!

“Z innymi firmami spotykamy się głównie w ramach przetargów lub w trakcie realizacji inwestycji. Stowarzyszenie pozwala nam spojrzeć na przedsiębiorstwa z zupełnie innej strony – poznajemy ludzi stojących za szyldem danej firmy. To daje nam okazję do wymiany informacji, budowania naszych własnych kompetencji, a także wzmacnia pozycję Sweco Polska w naszym kraju” – mówi Mariusz Gorczowski, Kierownik Zespołu BIM.

Dlaczego Sweco wspiera rozwój technologii BIM?

W Sweco Polska standardem jest wykonywanie dużych, często międzynarodowych, projektów przy użyciu BIM. Koordynacja międzybranżowa z wykorzystaniem modeli pozwala na wykrycie wszelkich kolizji jeszcze na etapie projektu, dzięki czemu możemy zminimalizować ryzyko ich wystąpienia na budowie. Dodatkowo dzięki wspólnemu środowisku wymiany danych i harmonogramie skorelowanym z modelem BIM, pomaga usprawnić komunikację, proces decyzyjny oraz daje ogromną szansę na optymalizację kosztów. Dzięki temu współpraca na linii wykonawca – projektant – inwestor przebiega w zupełnie inny sposób.

Realizowanie projektów przy użyciu technologii BIM, modelowania 3D i nowoczesnego oprogramowania stawia Sweco w gronie czołowych firm projektowych w kraju.

Przykładowe projekty realizowane w technologii BIM przez Sweco Polska

  1. Sweco zaprojektuje obwodnicę Zatora. To pierwszy tego typu projekt z wykorzystaniem technologii BIM
  2. Kompleks biurowy we Frankfurcie nad Menem
  3. Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.