0 of 0 for ""

Zadanie

Projekt dwupasmowego odcinka drogi wojewódzkiej z pełną infrastrukturą i trzema mostami

Zleceniodawca

Urząd Miasta Rzeszowa

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

projektowanie dróg, projektowanie mostów, inżynieria środowiskowa, nadzory autorskie

Miejsce

Rzeszów, Polska

Projekt Drogi Południowej w Rzeszowie oraz mostu nad Wisłokiem

Sweco Polska przygotowało projekt budowy tzw. „Drogi Południowej” w Rzeszowie o długości ok. 5,75 km, na odcinku od ul. Podkarpackiej (DK 19) do ul. Sikorskiego (DW 878). W skład przedsięwzięcia wchodzi wykonanie projektu dwujezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej wraz z pełną infrastrukturą i trzema mostami.

Kluczowym elementem nowoprojektowanej trasy jest most nad zbiornikiem przystopniowym na rzece Wisłok i nad Zbiornikiem Rzeszowskim. W oparciu o przygotowane przez nas rozwiązania koncepcyjne najlepszym wyborem byłby mostu podwieszanego typu extradosed (z ang. extradosed prestressed bridge – EPB). W rezultacie został przygotowany projekt koncepcyjny siedmioprzęsłowej konstrukcji, której najdłuższe przęsła osiągają rozpiętość teoretyczną 164 m. Całkowita długość mostu wynosi 1 004 m i plasuje go na jednym z pierwszych miejsc u w Europie pod względem długości w swojej kategorii. Drugi projekt zakłada most o konstrukcji skrzynkowej składającej się z 8 przęseł o łącznej rozpiętości 970 m.

Most nad Wisłokiem

Wizualizacja: Marcin Dudzik, Sweco Polska