0 of 0 for ""

Zadanie

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowych dla przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. gen. B. Ducha w Lublinie wraz z budową wiaduktu, kładki dla pieszych, murów oporowych i ekranów akustycznych

Zleceniodawca

ZDiM w Lublinie

Wykonawca robót budowlanych

SKANSKA S.A. OBO w Rzeszowie

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, nadzór autorski

Miejsce

Lublin, Polska

ONZ
ONZ

Projekt przebudowy skrzyżowania wraz budową infrastruktury w Lublinie

Inżynierowie Sweco Polska wykonali, na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, pełną dokumentację projektową dla przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. gen. B. Ducha w Lublinie wraz z budową wiaduktu, kładki dla pieszych, murów oporowych i ekranów akustycznych. Przebudowano również gęstą sieć urządzeń obcych. Inwestycja ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć przepustowość na skrzyżowaniu, a co za tym idzie – usprawnić transport w mieście oraz podnieść komfort życia jego mieszkańców.

O projekcie

To niezwykle ruchliwe skrzyżowanie zlokalizowane jest w Lublinie, w rejonie dzielnicy Czechów i stanowi przecięcie szlaków komunikacyjnych dróg krajowych DK12, DK17 i DK19. Nasi projektanci zaprojektowali przebudowę istniejącego jednopoziomowego skrzyżowania na skrzyżowanie dwupoziomowe z wyspą centralną pod wiaduktem, z łącznicami i z sygnalizacją świetlną, a także przebudowę al. Sikorskiego, ul. gen. B. Ducha i ul. Północnej. Zaproponowane rozwiązania pozwoliły na stworzenie bezkolizyjnego przejazdu pojazdów w ciągu al. Solidarności. Pozostałe kierunki – al. Sikorskiego, ul. gen. B. Ducha, są zrealizowane poprzez łącznicę, wyspę centralną i sygnalizację świetną. Ul. Północna została włączona do ul. gen. B. Ducha w miejscu oddalonym od al. Solidarności o około 280m w stosunku do stanu wcześniejszego, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa ruch samochodowego.

Istotny składnik całej inwestycji stanowiły konstrukcje inżynierskie. Budowa skrzyżowania dwupoziomowego i wyniesienie al. Solidarności nad wyspę centralną pociągnęło za sobą  konieczność budowy dwujezdniowego wiaduktu o długości 100m wraz z towarzyszącymi długimi najazdami drogowymi, zamkniętymi w obustronnych murach oporowych. Ponadto, z uwagi na przebudowę ul. Północnej i konieczności wejścia w obszar Górek Czechowskich, wzdłuż nowopowstałego odcinka ul. Północnej, przewidziano budowę muru oporowego o długości około 170m i maksymalnej wysokości 10m. Z uwagi na lokalizację skrzyżowania w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, nad jezdniami al. Solidarności przewidziano budowę kładki dla pieszych wraz z pochylniami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Każdy projekt w terenie wysoko zurbanizowanym to wyzwanie organizacyjne i logistyczne. W tym przypadku, aby zmniejszyć niedogodności komunikacyjne w mieście, rozwiązania projektowe i technologia budowy musiały zapewniać utrzymanie ciągłości ruchu na przebudowywanym skrzyżowaniu. Było to tym bardziej skomplikowane, że lokalizacja skrzyżowania w obszarze pradoliny rzeki Czechówki wiązała się z koniecznością posadowienia budowli na podłożu o niskimi parametrach nośności. W związku z tym, pod powierzchnią wysokich nasypów dojazdowych do wiaduktu, opracowano projekt głębokiego wzmocnienia podłoża. Prace te, prowadzone przy funkcjonującym skrzyżowaniu, wymagały opracowania precyzyjnego harmonogramu terminowego i maksymalnej ostrożności.

Zdjęcia

Skrzyżowanie w Lublinie
Skrzyżowanie w Lublinie
Skrzyżowanie w Lublinie
Share via
Copy link
Powered by Social Snap