0 of 0 for ""

Zrównoważone rozwiązania dla przemysłu

Zadanie

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy zakładu produkcyjnego

Klient

Paroc Polska / Owens Corning Group

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zakres usług

projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wraz z materiałami przetargowymi; pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego

Miejsce

Trzemeszno, Polska

ONZ
ONZ

Projekt rozbudowy zakładu Paroc w Trzemesznie

Sweco Polska opracowało dla Paroc Polska projekt rozbudowy zakładu w Trzemesznie związanej z instalacją linii produkcyjnej L6. Nowa linia produkcyjna ma skrócić czas realizacji zamówień, zwiększyć rozmiar możliwości produkcyjnych oraz zapewnić bardziej ekonomiczny transport materiałów. Projekt został wykonany przy zastosowaniu m.in. technologii BIM.

Zrównoważone rozwiązania dla przemysłu

Obiekt zaprojektowany został m.in. w technologii BIM, dzięki której łatwiej stworzyć konstrukcję dopasowaną do potrzeb klienta, zaplanować odpowiednią ilość materiałów, czas realizacji i koszty inwestycji, przeanalizować wszystkie możliwe kolizje podczas projektowania oraz w trakcie realizacji czy sprawnie koordynować wszystkie branże. BIM ułatwił również współpracę w międzynarodowym środowisku.

Projektanci Sweco przyłożyli dużą wagę do ekologicznych rozwiązań, trwałości i ekonomicznego funkcjonowania inwestycji oraz bezpieczeństwa zarówno samej fabryki, jak i jej otoczenia. Wszystko to składa się na projekt zrównoważony, zrealizowany dla naszego klienta.

Sweco Polska opracowało dla Paroc Polska projekt rozbudowy zakładu w Trzemesznie

Wizualizacja – widok z lotu ptaka

Zakres prac Sweco Polska

Sweco odpowiedzialne było za przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wraz z materiałami przetargowymi), a także pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego. Dokumentacja została wykonana w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej przy użyciu narzędzi projektowych 3D.

Opracowanie objęło:

  • nowy magazyn składowania surowca do produkcji wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
  • nową rampę kolejową do rozładunku i transportu surowca do magazynu;
  • przebudowę istniejących rowów odwadniających;
  • przebudowę i powiększenie powierzchni zewnętrznych placów składowych zakładu wraz z pełnym, wielobranżowym projektem adaptacji i rozbudowy towarzyszącej jej infrastruktury zewnętrznej;
  • powiększenie powierzchni składowania wyrobów gotowych w nowo projektowanych magazynach zewnętrznych;
  • kompleks budynków głównych i pomocniczych nowo budowanej linii produkcyjnej wraz z towarzyszącymi im instalacjami z wyłączeniem instalacji technologicznej;
  • projekt nowego komina głównego procesu technologicznego;
  • rozbudowę magazynu wysokiego składowania;
  • przebudowę i rozbudowę dróg i placów manewrowych wewnętrznych, zewnętrznych oraz powiększenie powierzchni parkingowej zakładu, wraz z pełnym, wielobranżowym projektem adaptacji i rozbudowy towarzyszącej jej infrastruktury zewnętrznej.

Projekt rozbudowy linii produkcyjnej w fabryce Paroc w Trzemesznie został rozpoczęty w styczniu 2017 roku. Całość prac projektowych oraz nadzorów prowadzonych przez Sweco Polska przed i w trakcie realizacji inwestycji została ukończona w listopadzie 2019 roku.

Firma Paroc Polska wchodzi w skład grupy producenckiej Owens Corning – jednego z największych światowych producentów w branży materiałów izolacyjnych budowlanych i przemysłowych.

Sweco Polska opracowało dla Paroc Polska projekt rozbudowy zakładu w Trzemesznie

Wizualizacja – widok z dziedzińca

Fot.główne: Ricardo Gomez AngelUnsplash

Share via
Copy link
Powered by Social Snap