0 of 0 dla ""

Analizy i opracowania specjalistyczne

W zakresie oferowanych usług znajdują się wszelkie opracowania i badania, które nie tylko pozwalają na podniesienie wyniku certyfikacji, ale często, poprzez zawarte w nich rekomendacje, są także cenną informacją dla klienta i pozwalają na zoptymalizowanie rozwiązań projektowych.

Jesteśmy uznanym liderem na rynku certyfikacji w Polsce

Wieloletnie doświadczenie, wpracowane praktyki i narzędzia pozwalają nam na skuteczne wsparcie naszych klientów. Indywidualne i elastyczne podejście oraz duże zaangażowanie czynią z nas idealnego partnera, wspierającego w odnoszeniu największych sukcesów. Współpracujemy z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi deweloperami, inwestorami, architektami, zarządcami nieruchomości, funduszami inwestycyjnymi oraz samorządami i jednostkami publicznymi.

Analizy i opracowania specjalistyczne

Jako doświadczony partner w zakresie doradztwa związanego ze zrównoważonym środowiskiem, konsultanci Sweco wykonują także analizy eksperckie wspomagające proces przygotowania, projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji. W zakresie oferowanych usług znajdują się wszelkie opracowania i badania, które nie tylko pozwalają na podniesienie wyniku certyfikacji, ale często, poprzez zawarte w nich rekomendacje, są także cenną informacją dla klienta i pozwalają na zoptymalizowanie rozwiązań projektowych.

Oferujemy następujące opracowania specjalistyczne:

 • analizę kosztów cyklu życia budynku LCC (Life Cycle Cost),
 • ocenę wpływu środowiskowego zastosowanych materiałów LCA (Life Cycle Assessment),
 • plany jakości powietrza,
 • analizę hałasu,
 • analizę zanieczyszczenia światłem zewnętrznym (light pollution),
 • ocenę ryzyka powodzi i podtopień oraz modelowanie hydrodynamiczne spływów powierzchniowych i możliwości zastosowania zrównoważonego drenażu (SUDS),
 • raport ekologiczny, wielokryterialną ocenę terenu oraz plany biofilii i zarządzania pestycydami,
 • plany adaptacji do zmian klimatycznych i funkcjonalnych,
 • techniczny i środowiskowy due dilligence,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP) i decyzje uwarunkowań środowiskowych (DUŚ),
 • analizy finansowe, kosztów i korzyści, studia wykonalności,
 • plany działań środowiskowych podczas budowy (m.in. plan kontroli erozji i sedymentacji gleby, plan przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza),
 • analizy z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania dynamicznego budynków (m.in. określanie efektywności energetycznej, jakości oświetlenia dziennego i komfortu cieplnego czy badanie potencjału wentylacji naturalnej/hybrydowej),
 • polityki środowiskowe, strategie minimalizowania śladu ekologicznego i wdrażania zasad zero waste i gospodarki cyrkularnej,
 • analizy potencjału oszczędności energii.

Na życzenie klienta, wraz z naszymi partnerami, możemy także wykonać m.in. badania i pomiary akustyczne, badania i analizy parametrów energii elektrycznej, test szczelności budynku czy inspekcję termograficzną.

AFI V.Offices Kraków, Polska
Sweco Polska odpowiadało za proces certyfikacji obiektu biurowego AFI V.Offices w Krakowie
Budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Polska
Sweco Polska odpowiadało za proces certyfikacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Olivia Business Centre Gdańsk
Sweco Polska odpowiadało za proces certyfikacji WEEL Health-Safety Rating obiektu biurowego

Osoby do kontaktu

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO