0 of 0 dla ""

Szkolenia “Zielone certyfikaty”

Szkolenia dotyczące certyfikacji wielokryterialnej

Oferujemy szkolenia związane z zielonymi certyfikacjami (BREEAM, LEED, WELL, Fitwel), zarówno na poziomie ogólnym, dla mniej doświadczonych słuchaczy, jak i specjalistyczne, skoncentrowane na specyficznym zakresie działalności zamawiającego, np. dla generalnych wykonawców, projektantów branżowych czy producentów materiałów budowlanych.

Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się podczas szkoleń i wydarzeń promujących zielone budownictwo. W ramach naszej działalności wspieramy sektor budownictwa ekologicznego w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Gościnnie prowadzimy też wykłady otwarte na uczelniach, podczas których  dzielimy się wiedzą, najlepszymi praktykami i przykładami najciekawszych rozwiązań jakie spotykamy w naszych projektach. Współpracujemy też z uczelniami w ramach m.in. wspólnej realizacji prac magisterskich.

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO