Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.

W Gorzowie Wielkopolskim, na zlecenie konsorcjum SIEMENS Sp. z o.o. i SIEMENS Turbomachinery AB, w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zaprojektowaliśmy nowy blok gazowo-parowy. Zapewni on dostosowanie standardów emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych w spalinach wyprowadzanych do otoczenia, do wymagań Unii Europejskiej.

W skrócie

Zadanie: 
Projekt nowego bloku gazowo-parowego obniżający emisję zanieczyszczeń

Miejsce wykonania:
PGE GIEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wlkp.

Zleceniodawca: 
Konsorcjum SIEMENS Sp. z o.o. i SIEMENS Turbomachinery AB dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Rozpoczęcie projektu:
sierpień 2013

Wdrożenie:
styczeń 2014

Oddanie do użytku: 
luty 2017

Opis projektu

W nowym bloku możliwe jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób w jednym procesie technologicznym. „Dzięki zastosowaniu tzw. systemu skojarzonego (wysokosprawna kogeneracja), efektywność energetyczna instalacji będzie nawet o 30% wyższa, niż w przypadku wytwarzania energii i ciepła w tradycyjny sposób. W efekcie zostanie znacznie ograniczona emisja dwutlenku węgla (CO2) do środowiska oraz zmniejszony koszt wytwarzania zarówno ciepła, jak i energii” - mówi Robert Chmieliński, projektant Sweco Engineering.

Całość zadania była wykonana w technologii BIM pozwalającej na ograniczenie błędów na etapie projektu oraz wykonawstwa, a także jednoczesną koordynację wszystkich branż. Wciąż nie jest to popularną praktyką w polskich firmach jednak specjaliści ze Sweco już dzisiaj wprowadzają rozwiązania, które będą użyteczne w przyszłości.

Odpowiedzialne za projekt jest biuro Sweco w Warszawie, choć w pracę zaangażowani są również specjaliści z biur w Krakowie oraz w Szwecji. Całość konsultowana i projektowana jest przez międzynarodowy zespół specjalistów, dzięki czemu zapewniamy realizację na światowym poziomie.

Projekt został rozpoczęty w sierpniu 2013 roku, wdrażany od stycznia 2014 roku. Oficjalne otwarcie następiło 02 lutego 2017 roku.

 

Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski. Wizualizacja

Osoba do kontaktu

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.